De Deerhound is in huis een gemakkelijke, rustige hond. Hij voelt zich eerder huisgenoot dan ondergeschikte. Een Deerhound is niet waaks, blaffen doet hij dan ook zelden. Als u een hond wilt hebben die uw huisraad bewaakt of op commando kunstjes vertoont, kunt u beter uitkijken naar een ander ras. De Deerhound is gefokt om zelfstandig te jagen  en de meesten zullen dit ook doen als ze de kans krijgen. Maar zodra het konijn of de kat uit zicht is komt de Deerhound direct terug. Hij heeft voor een windhond een enorme “will to please” en is daardoor zeer volgzaam.

De meeste Deerhounds vinden het zelfs wel leuk om Gedrag en Gehoorzaamheid te doen mits dit op een zeer zachte en vriendelijke manier gebeurt. Met een beetje opvoeding kunt u uw Deerhound dus gerust los laten tijdens een wandeling. Deerhounds zijn geen vechtersbazen, zelfs overdreven dominant gedrag is al a-typisch daar ze groot genoeg zijn en zich dus niet hoeven waar te maken. Wel moet een jonge reu goed begeleid en gecorrigeerd worden als hij dominant gedrag vertoont, zodat u hem op oudere leeftijd langs agressieve reuen kan praten zonder dat er lelijk wordt gedaan. Gezeglijk, schrander, waardig en zacht, houdt de Deerhound boven alles van de omgang met de mens.

Aristocratisch!
Zelfkennis! Zelfvertrouwen,zelfovertuiging, zelfstandig, rustig, loyaal en waakzaam door overmacht, zonder neigingen tot overdreven lawaai of agressie.
Kameraadschap berustend op wederzijdse eerbied, liefde en herkenning

Een van de zuivere aristocraten onder meerdere soorten honden.
Buitengewoon verstandig en uiterst beschaafd.

Tagged with: